Apie mus Kontaktai

Pagrindinės mūsų teikiamos paslaugos:

o Investicinio turto valdymas:

- Bendrovė savo portfelyje valdė ir augino finansinę vertę tokių kompanijų akcijų paketus: UAB „Air Capital“ bei UAB „Innovative Pharma Baltics“;

- Bendrovė teikia finansų bei investicinio turto valdymo konsultacijas įmonių grupei „Sėklos“, visoje Lietuvoje valdančiai platų Žaliųjų stotelių tinklą, prekiaujantį sodo ir daržo prekėmis;

o Bendrovė teikia finansų bei investicinio turto valdymo paslaugas bei konsultacijas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo įmonių grupei bei jos akcininkams bei klientams;

- Bendrovės ekspertai kaip mentoriai dalyvauja įvairiuose projektuose, skirtuose naujų verslų kūrimui (start-up) skatinti, konsultuoti bei suteikti pagreitį jų augimui. o Konsultacinės įmonių finansų valdymo, analizės bei prognozavimo paslaugos, įskaitant išorinio finansų direktoriaus nuomą:

- Bendrovė eilei klientų yra teikusi ir teikia finansinių rezultatų analizės bei sprendimų, orientuotų į įmonės vertės didinančių sprendimų rengimą bei įgyvendinimą;

o Bendrovė eilei klientų yra teikusi ir teikia finansų valdymo optimizavimo konsultacijas, taip pat metinių bei ketvirtinių biudžetų sudarymo bei analizės paslaugas;

- Bendrovė eilei klientų yra teikusi ir teikia konsultacijas įmonių įsigijimų bei susijungimų srityje;

o Bendrovė eilei klientų yra teikusi ir teikia išorinio finansų direktoriaus nuomos paslaugas.

o Finansų inžinerijos srities mokslinių tyrimų vykdymas:

- Bendrovės ekspertai inicijuoja bei vykdo finansų inžinerijos srities vietinius bei tarptautinius mokslinius tyrimus, rengia rezultatus pristatančius mokslinius straipsnius, dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei jungtiniuose projektuose, vykdo tarpdisciplininius tematinius mokslinius tyrimus vedančiuose Lietuvos bei užsienio universitetuose (parengtų mokslinių straipsnių sąrašas).

o Galimybių studijų, investicijų projektų bei verslo planų rengimas:

o Bendrovė eilei klientų yra atlikusi ir teikia finansų proceso auditus, parengusi bei rengia investicinius plėtros projektus, investicinius memorandumus, verslo planus bei galimybių studijas.

o Nuosavo bei skolinto kapitalo pritraukimas verslo plėtrai:

- Bendrovė eilei klientų yra tarpininkavusi pritraukiant skolintas lėšas investicinių projektų finansavimui bei teikusi konsultacijas projektų įgyvendinimo metu;

- Bendrovė eilei klientų yra tarpininkavusi pritraukiant investicinių fondų nuosavo kapitalo lėšas investicinių projektų finansavimui bei teikusi konsultacijas projektų įgyvendinimo metu;

- Bendrovė eilei klientų yra tarpininkavusi pritraukiant ES ir kitokių paramos fondų lėšas investicinių projektų finansavimui bei teikusi konsultacijas projektų įgyvendinimo metu.

Atrinkti mūsų klientai:

Vandenilio energetikos asociacija, VšĮ “Sveikatos priežiūros vertinimo nepriklausoma agentūra”, UAB “Biok laboratorija, UAB “Vilniaus finansiniai patarėjai”, UAB “Megrame medis”, UAB agrofirma “Sėklos”, UAB “Lithuanian Glass Recycling”, UAB “BioCoTech Baltic”, UAB “FEZ Developments”, UAB “Advanced Advice”, UAB “Finance United”, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, UAB “Metalistas LT”, UAB “Baltic Blues”, UAB “Kurtu”, UAB “nSoft”, UAB “Person Premier”, UAB “Augalų studija”, UAB “Baltijos polistirenas”, UAB “Finovus”, UAB “Modinas”, UAB “Nordic Idea”, UAB “Šviežia kava” bei UAB “Biokosmetikos laboratorija”.

Parengtų mūsų ekspertų mokslinių straipsnių sąrašas:

- Dzikevičius, A. Užsienio valiutų kursų nepastovumo ir kovariacijų prognozavimas. Ekonomika Nr. 63, VU leidykla, 2003. p. 182-195.

- Dzikevičius, A. Vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikų palyginamoji analizė. Vagos, Nr. 64 (17), LŽŪU leidykla, 2004. p. 97-103.

- Dzikevičius, A. A Comparative Analysis of Different Value at Risk Estimation Methods: Empirical Evidence. Verslas: teorija ir praktika, V tomas, Nr. 4, 2004. p. 182-188.

- Dzikevičius, A. Valiutinių pozicijų portfelio rinkos rizikos vertinimo metodų lyginamoji analizė. Tiltai Nr. 2 (31), Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. p. 1-13.

- Dzikevičius, A. Risk-Adjustment and Performance Measurement: Symmetrical versus Asymmetrical Measures. Verslas: teorija ir praktika, VI tomas, Nr. 2, 2005. p. 77-84.

- Dzikevičius, A., Michnevič E., Ževžikova O. Integrated Model of Business and Risk Evaluation // In Proceedings of VI International Scientific Conference „Management and Engineering‘08“, June 19-21, 2008, Sofia , Bulgaria. p. 234-237.

- Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O. Stochastinis verslo vertinimo modelis // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, t. 9, Nr. 3 , p. 229-237.

- Dzikevičius, A., Zamžickas M. An Overview of Financial Crises in U.S. // Economics and Management. Kaunas: Technologija, 2009, No. 14, p. 166-172.

- Dzikevičius A., Kravčionok A., Šaranda S. The Accuracy of Simple Trading Rules in Stock Markets // Economics and Management. Kaunas: Technologija, 2010, No. 15, p. 910-916.

- Dzikevičius A., Šaranda S. EMA versus SMA Usage to Forecast Stock Markets: the Case of S&P 500 and OMX Baltic benchmark // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2010, t. 11, Nr. 3, p. 248-255.

- Dzikevičius A., Šaranda S. Smoothing Techniques for Market Fluctuations Signals // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2011, t. 12, Nr. 1 p. 63-74.

- Dzikevičius A., Šaranda S. Can Financial Ratios Help to Forecast Stock Prices? // Journal of Security and Sustainability Issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio karo akademija, 2011 1(2) p. 147-157.

- Dzikevičius A., Vetrov J. Stock Market Analysis Through Business Cycle Approach // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2012, t. 13, Nr. 1 p. 36-42.

- Dzikevičius A., Vetrov J. Analysis of Asset Classes Through the Business Cycle // Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika, 2012, t. 10, Nr. 1 p. 1-10.

- Dzikevičius A., Stabužytė N. Forecasting OMX Vilnius Stock Index - A Neural Network Approach // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2012, t. 13, Nr. 4 p. 324-332.

- Dzikevičius A., Vetrov J. Investment Portfolio Management Using the Business Cycle Approach // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2013, t. 14, Nr. 1 p. 57-63.

 
  Finansai ir investicijos Seminarai Verslo konsultacijos Šeimos finansų planavimas
sukūrta: ABG